"Sprekend de Buurt is een maatschappelijk wijkinitiatief in Utrecht."
Missie
Wij zijn Frank, Alène en Maurits, alle drie inwoners van Utrecht. Samen zijn we het project Sprekend de Buurt gestart vanuit de missie buurtbewoners op bijzondere wijze met elkaar in verbinding te brengen. We richten ons hierin op verbinding dwars door leeftijden, culturen en oude bewoners versus nieuwkomers. We zien nog weleens dat in wijken de verschillende groepen langs elkaar leven, elkaar niet echt kennen. Ons doel is: ‘met alle groepen buurtbewoners om je heen een connectie’. Dat doen we door iets meer van elkaar te horen!
Wat is Sprekend de Buurt?
Sprekend de Buurt is een bijzondere audiotour door de wijk, dóór en vóór buurtbewoners. Via onze app kunnen wijkbewoners zelf verhalen inspreken en op een locatie achterlaten. Hiermee wordt de omgeving van de wijk ingekleurd met interessante weetjes, persoonlijke verhalen en ervaringen van wijkbewoners. Deze zijn te beluisteren tijdens een wandeling langs de fragmenten.
Meedoen?
Sprekend de Buurt lanceert dit najaar zijn app in de wijk Lombok. Voor alle buurtbewoners is deze dan gratis te downloaden en gebruiken.
We hopen van je te horen!
Groetjes van Frank, Alène en Maurits